Získání, zpracování a využití osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s registrací či uzavřením kupní smlouvy považuje prodávající za důvěrné. Poskytnuté osobní údaje bude prodávající zpracovávat v interní databázi za účelem plnění smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům s výjimkou situací souvisejících s expedicí, distribucí či platebním stykem za objednané zboží. Kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použity pro naplnění účelu kupní smlouvy a marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, prodávajícím, a to až do písemného odvolání kupujícího zaslaného na adresu prodávajícího, případně prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům včetně práva na jejich opravu či práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Účel zpracování osobních údajů:

  1. Plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
  2. V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu.

Používání cookies

Pro určité oblasti internetových stránek používá prodávající tzv. „cookies“. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo prohlížeči uživatele internetových stránek. Dále například umožňují, aby internetové stránky poznaly, že ho kupující (uživatel) již navštívil. Cookies pomáhají prodávajícímu porozumět tomu, které části internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky uživatelé chodí nejčastěji a kolik času tam tráví. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při příští návštěvě uživatele na internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím kupujícího či uživatele. Prohlížeč si může uživatel internetových stránek nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřuje tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Kupující případně uživatelé internetových stránek mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Prodávající upozorňuje, že internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovaly s využitím cookies a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání internetových stránek a znemožnit kupujícímu či jinému uživateli jeho plné využití. Soubory cookies prodávající nesdílí s třetí stranou ani zpracovateli dat.

Oznámení ohledně e-mailových reklam

Jako stávajícímu zákazníkovi, anebo při registraci k odběru novinek, bude vaše e-mailová adresa použita k vlastním reklamním účelům – dokud se neodhlásíte z odběru novinek. Odhlásit se z odběru novinek můžete kdykoli tak, že kliknete na odkaz „Odhlásit“ na konci informačního e-mailu. S odhlášením nejsou spojeny žádné poplatky, mimo běžných poplatků vašeho internetového poskytovatele (za připojení k internetu). Jako našemu stávajícímu zákazníkovi vám budeme skrze e-mail pravidelně zasílat pečlivě vybrané nabídky produktů z našeho online obchodu. Vaše e-mailová adresa nebude poskytnuta žádným jiným organizacím. Proti používání vaší e-mailové adresy můžete vznést námitku jednoduchým neformátovaným e-mailem, aniž by vám vznikly dodatečné náklady mimo náklady od vašeho internetového poskytovatele.